SHOP KHÔNG GIAO DỊCH TRÊN TRANG NÀY NỮA. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TỚI TRANG CHÍNH THỨC

Giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm ... rất nhiều tài liệu mà bản thân thầy cô và các bạn tự mình sáng tác, biên tập ... rồi mang đi cho không người khác. Hiện nay có vô số trang web cho phép bạn chia sẻ tài liệu một cách miễn phí, tuy nhiên đối với ta là miễn phí nhưng thực tế là họ đã kiếm được tiền trên chính chất xám của chúng ta mà chúng ta không để ý tới.... và rất nhiều lý do khác nhau mà tôi quyết định thành lập website này với mục đích đem lại nguồn thu cho chính thầy cô và các bạn từ chính chất sám của mình bỏ ra. Thầy cô và các bạn có giáo án, đề thi ... mà chính của mình soạn, biên tập muốn bán xin hãy đăng ký thành viên và gửi tài liệu lên cho chúng tôi (Xem hướng dẫn gửi bán tài liệu tại đây). Chúng tôi sẽ biên tập và gửi tài liệu của các bạn lên website.

 

Hướng dẫn đặt hàng